ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព្រះអគ្គិជ័យកីឡា និងភ្លើងគប់ស៊ីហ្គេម-អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងវៀងច័ន្ទន៍ ប្រទេសឡាវ

ព្រះអគ្គិជ័យកីឡា និងភ្លើងគប់កីឡាស៊ីហ្គេម-អាស៊ានប៉ាហ្គេម ធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងវៀងច័ន្ទន៍ ប្រទេសឡាវហើយ នៅយប់ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ម្សិលមិញនេះ ខណៈឡាវ គឺជាប្រទេសក្រោយគេក្នុងតំបន់ដែលកម្ពុជាត្រៀមរៀបចំពិធីដង្ហែភ្លើងគប់កីឡាស៊ីហ្គេម-អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម មុនដង្ហែត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញ នាថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខ។