ព័ត៌មានជាតិ

បងប្អូនក្រុមការងារភូមិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅ កំពុងបន្តរៀបចំការបង្ហោះដ្រូនដើម្បីបង្កើតរូបភាព Orthophotos ក្នុងឃុំពេជ្រមុន្នី ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

បងប្អូនក្រុមការងារភូមិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅ បាន និងកំពុងបន្តរៀបចំការបង្ហោះដ្រូនដើម្បីបង្កើតរូបភាព Orthophotos ក្នុងឃុំពេជ្រមុន្នី ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ថ្ងៃទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣
#រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ #មន្ទីររៀបចំដែនដី_នគរូបនីយកម្ម_សំណង់_និង_សុរិយោដី #ភូមិបាលក្រុង_ស្រុក_ខណ្ឌ
#ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ #ការកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យ #ការវាស់វែង_និង_កសាងប្លង់សុរិយោដី #ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវប្លង់សុរិយោដី_បញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដី #វនិច្ឆ័យ_និង_សម្រេចទៅលើប្លង់សុរិយោដីនិងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដី #ការចែកប័ណ្ណ  #កអក
#ចុះបញ្ជីដីធ្លីបញ្ចប់ #សេវាគាប់ចិត្ត#បរិយាកាសគ្មានវិវាទ #ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ #MLMUPC