ព័ត៌មានជាតិ

ដំណឹងល្អ! រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការបង្កើត ក្រុងរុនតាឯកតេជោសែន នៃសៀមរាប ដោយកាត់យកឃុំរុនតាឯក ពីស្រុកបន្ទាយស្រី និងឃុំបល្ល័ង្ក ពីស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប

ដំណឹងល្អ! រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការបង្កើត ក្រុងរុនតាឯកតេជោសែន នៃសៀមរាប ដោយកាត់យកឃុំរុនតាឯក ពីស្រុកបន្ទាយស្រី និងឃុំបល្ល័ង្ក ពីស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប។

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ | ដោយៈ គង់ សុខហេង