ព័ត៌មានជាតិ

ទិដ្ឋភាព ពីវិមានឯករាជ្យ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំ នៃមហាវិថីព្រះនរោត្តម ការរៀបចំលំអរកាន់តែស្រស់បំព្រងដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម-អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣

✨ ពីវិមានឯករាជ្យ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំ នៃមហាវិថីព្រះនរោត្តម ការរៀបចំលំអរកាន់តែស្រស់បំព្រងដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម-អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣

✨ From Independent Monument to Wat Phnom, there is a wonderful decoration to welcome the 32nd SEA Games and 12th ASEAN Para Games 2023.