ព័ត៌មានជាតិ

ពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ Morodok Techo National Stadium កំពុងរៀបចំតុបតែងជាថ្មីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣

ពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ Morodok Techo National Stadium កំពុងរៀបចំតុបតែងជាថ្មីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ លើកទី៣២ ឆ្នាំ២០២៣ ដោយជោគជ័យ។

ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនេះ ប្រាកដណាស់ថាមានភាពល្អិតល្អន់ និងច្បាស់លាស់ ដើម្បីធ្វើឱ្យព្រឹត្តិការណ៍ក្លាយជាបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យថ្មីមួយបន្ថែមទៀត និងមិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

Morodok Techo National Stadium Is preparing for the 12th ASEAN Para Games 2023 after the successful completion of the 32nd Southeast Asian Games 2023.

Preparations for this ASEAN Para Games are sure to be meticulous and precise, in order to make the Games an outstanding and unforgettable experience for all. credit: Cambodia 2023