ព័ត៌មានជាតិ

រយៈពេល៣ថ្ងៃនៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិន វៀតណាមឆ្នាំ២០២៤ មានករណីអគ្គិភ័យកើតឡើងចំនួន១៣ករណី

រាជធានីភ្នំពេញ៖  រយៈពេល៣ថ្ងៃនៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិន-វៀតណាមឆ្នាំ២០២៤ មានករណីអគ្គិភ័យកើតឡើងចំនួន១៣/១៣ លើកធៀបទៅឆ្នាំ២០២៣ ករណីអគ្គិភ័យកើតឡើងមានចំនួនស្មើគ្នា។

+បណ្តាលឲ្យឆេះផ្ទះចំនួន០៩ខ្នង, ០២បន្ទប់, តូប០១, ម៉ូតូ០៣ គ្រឿង, សិប្បកម្ម០១ខ្នង ។
+ មូលហេតុ៖
១. ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីចំនួន ០៦លើក
២. ប្រើប្រាស់ភ្លើងចំនួន ០៥លើក
៣. ក្តាប់ពុំបានហូលហេតុចំនួន០២ លើក។
+ ស្លាប់ និងរងរបួសមនុស្ស(គ្មាន)។
ប្រភព៖ នាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះ នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ