ព័ត៌មានជាតិ

សកម្មភាពហ្វឹកហាត់ របស់កីឡាករបាល់បោះជិះរទេះកម្ពុជា សម្រាប់ត្រៀមចូលរួមប្រកួតអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី១២

សកម្មភាពហ្វឹកហាត់ របស់កីឡាករបាល់បោះជិះរទេះកម្ពុជា នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ សម្រាប់ត្រៀមចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី១២ ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ទី០៩ ខែមិថុនា ខាងពេលមុខ។